Sidste nyt - aktivitetssiden

Velkommen til vores hjemmeside

Ungdyrdag 2016

Dansk Hønsedueklub afholder sommmermøde / ungdyrdag d. 17. september hos Per E. Pedersen, Eventyrbakken 2, 9240 Nibe.
Der er morgenkaffe og rundstykker kl. 9.30 som klubben er vært med, her efter gennemgang af de medbragte duer og hyggelig samvær frem til kaffetid. 
Lindy vil gerne give eftermiddags kaffe, så vi køre ud til Lindy Sloth Thorupvej 74 9670 Løgstør og får kaffe og bagefter besøger vi Poul Erik Andreasen Aalborgvej 39 9600 Aars, på vej hjem.
Hvis man er interesseret i smørrebrød til middag kan det bestilles ved Per. Øl og vand kan købes. Tilmelding og evt. smørrebrød skal ske til Per E. Pedersen på Tlf. 51 74 06 23 senest den 10. september.
Det er ikke kun udstillingsduer man behøver at tage med. Hvis man bøvler med noget, eller undres, så tag dem med, det kunne da være der var et klogt hoved i blandt os der have en løsning. Alle er velkommen og vedrørende kørsel så aftaler hver især samkørsel. Bestyrelsen håber at mange vil møde op, så vi får en god start på den nye sæson.
Pbv. Claus Poulsen. 

Ungdyrdag

OBS. ....

Det var ikke den korrekte dato der var kommet på for ungdyrdag, den er nu rettet. 
Den er den 17.september. 
Men ellers er resten korrekt. 

God påske alle sammen. 

Så fik hjemmesiden endelig den efterhånden ret tiltrængte opdatering, og alt skulle nu gerne være tæt på optimalt.

Dog mangler jeg stadig at få oversat noget info fra Tyskland, men det håber jeg at få styr på snarrest.


Lige nogle ting i kan skrive i kalenderen vedr. i år.

Ungdyrdag bliver i år: Lørdag d, 17.september, hos Per E. Pedersen, Eventyrbakken 2, 9240 Nibe. Program følger senere.

Certifikat udstilling er som sidste år: Lørdag d, 3.december i Ullerslev. Indbydelse sendes ud når vi nærmer os tiden.


Vi er desuden blevet inviteret til at udstille til den Tyske specialudstilling for Modeneser (HSS Schau), som afholdes samtidig med VDT i Erfurt. Se mere under Kalender, eller på den Tyske specialklubs hjemmeside:

www.modeneser.de


I ønskes alle sammen en rigtig god avlssæson.

Vi er allerede godt i gang, vi ses til ungdyrdag.


Tanja Maecker 

   Referat Generalforsamling.

Referat generalforsamlingen d. 10 Januar 2016  

1. Valg af dirigent. Kristen Lund blev valgt.

2. Formandens beretning. Fremlagt af Bent Gasseholm og godkendt

3. Regnskab. Fremlagt af Bent Gasseholm og godkendt

4. Indkomne forslag og valg af certifikat 2017. Ingen indkommende forslag, men to tilbud om certifikat, Ullerslev og Aulum. Det blev Aulum i 2017.

5. a Valg af bestyrelse for 2 år på valg Bent Gasseholm og Claus Poulsen. Genvalg

5.c Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år Tanja Maecker. Genvalg

6.a valg af revisor for 1 år Kristen Lund Jensen og Jens Peter Madsen. Genvalg

6.b valg af revisorsuppleant for 1 år Kristen Damgård. Genvalg

7. eventuelt. Bent lavede lidt reklame for vores 70 års jubilæums reception og Kurt Haagh uddelte 2 figur af et barn der holder en due som han have vundet i Norge, som han ønskede skulle gå videre, de skulle gå til de 2 bedst skjoldsømmet i gazzi og schietti som blev Tanja I gazzi og Arne Steen i schietti

På Bestyrelsen vegne Claus.

 

Bestyrelsen er uforandret efter generalforsamlingen

Formand                          Bent Gasseholm

Næstformand                 Per E. Pedersen

Sekretær                          Claus Poulsen

Kasserer ( Uden for bestyrelsen Michael V. Kristensen)

På bestyrelsen vegne Claus.

Formandens beretning Generalforsamling 2016.

Generalforsamlingen 2016 Formandsberetning

Årets gang i 2015

Nationaludstillingen. Der var tilmeldt 223 duer, fra 31 udstiller, en fremgang på 8 stk. Vi var således den 4 største specialklub, det må siges at være tilfredstillende, kvaliteten fin med 4 guldmedaljer, alt i alt en fin udstilling med en god stemning.

Der vil altid være nogle som syntes de har fået for lidt point, men det er jo på Nationalen de bliver målt med topdyrene. Det skal siges, at det er meget nødvendigt at vi også har bredden med, de er jo med til at udstillingen kan køre. Af de 31 udstillere  var der 4 som ikke var medlem af klubben.

Hønseduedagen var d. 26 – 9 igen i Bjerringbro, fint fremmøde, mange duer som blev gennemgået af Henrik Trevor, samt efter følgende diskussion, det er jo en vigtig retnings pil fremover. Tak til alle som bidrog, særlig tak til Arne Steen for hjælp til det praktiske.

Certifikatudstillingen i Ullerslev. Der var fine rammer for udstillingen, men vi må sige det var sløjt med udstillere, kun 64 duer fra 8 udstillere, alt i alt skuffende. Man må spørge om certifikatudstillingen er ved at have overlevet sig selv?? Men dem der kom havde en fin dag.

Medlemssituationen, ca. 40 medlemmer, det er meget stabilt. Det skal dog siges, der skal gøres lidt benarbejde hvert  år, da der altid er nogle som ikke lige får betalt. Der er jo en del udstillere på lokal udstillinger som ikke er medlem, det syntes jeg vi skal prøve at hjælpe med at få dem med, lige som når vi sælger duer, så mind dem om klubben.

Hjemmesiden. Alt i alt fint, men trænger nok til en gennemgang. Vores web master Tanja er jo en travl person. Men er der nogen som har noget, så send det til hende.

Lidt om nu og fremtiden. Nationalen i år er 70 års jubilæum. Vi forsøgte at invitere tyske udstillere til at komme og udstille, der kom 2 udstillere det var nok lidt skuffende, vi må jo være glade ved dem som kom. Vi havde bestilt 3 tyske dommer, de have givet tilsagn, en meldte fra pga. sygdom 1 måned før udstillingen, de 2 andre meldte fra i julen. Det må siges at være dårligt og usportsligt, og giver en masse bøvl for mange andre. Vi var så heldige at Kay V.Dolen meldte sig, det siger vi ham mange tak for.

Til slut tak til de medlemmer som bakker op omkring foreningen. Tak til Michael for at han vil passe vores regnskab. Tak til Per E og Claus for en godt samarbejde.

Bent Gasseholm

      

Nationalen 2016.

    Billeder og resultater fra årets Nationaludstilling.

Se mere her:

http://www.honseduen.dk/20518227 

     

 

Certifikaten 2015

Så fik jeg endelig sat billeder og resultat fra Certifikat udstillingen i Ullerslev 2015 sat ind.

se mere her:

 http://www.honseduen.dk/350551363