Sidste nyt - aktivitetssiden

Velkommen til vores hjemmeside

Certifikat skuet d.11 – 12 .   n ov 2017 i Aulum

Certifikat skuet er nu vel overstået, og for første gang i mange år var det igen et to dages skue. Det var i år  i Aulum, og vanen tro så skuffede det heller ikke, altid en fin  udstilling med både høns og duer. Der var 1100 dyr på udstillingen, herfra var de 541 duer og ud af dem var der 226 duer der hørte under Dansk Hønsedueklub.

Det må siges at være en kæmpe succes,   det er mange  år siden at vi har kunne mønstre  så mange duer p å en certifikat, om det så skyldt es at der ikke var udstillinger sidste år eller om det er lokaliteten eller om det var det at der kom tyske dommer, ja det er et godt spørgsmål. Der faldt ikke mindre en 6 Guldmedaljer til Modeneserne og der blev uddelt 3 D.R.F. Certifikat rosetter t i l bedste i stor  race - gazzi  og sch .

         

            

                           

                               
                                            

                         


 


 


 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til vores hjemmeside

Dansk Hønsedueklub

Dansk Hønsedueklu b afholder sommmermøde /  ungdyrdag d 9.   september  i Aulum, på adressen Industrivej 15 7490 Aulum

Der er morgenkaffe og rundstykker kl. 9.30 som klubben er vært med, her efter gennemgang af de medbragte duer og hyggelig samvær frem til kaffetid. 

Når vi er  færdige , har Bent Gasseholm  inviteret  os til et besøg i han s  dueslag

Hvis man er interesseret i smørrebrød til  middag kan det bestilles ved Bent.  Øl og vand kan købes. Tilmelding og evt. sm ørrebrød skal ske til Bent Gasseholm på  telefon 97 47 25 24  eller  24 282 070   senest d. 2.  september.

Det er ikke kun udstillingsduer man behøver at tage med. Hvis man bøvler med noget, eller undres, så tag dem med, det kunne da være der var et klogt hoved i blandt os der have en løsning.  

Alle e r velkommen, både med lem m er og ikke medlem mer. Husk at tage duer med. PBV.  Claus Poulsen.

Velkommen til vores hjemmeside

Sommermøde 2017 

Sommermødet 2017 bliver i år afholdt i Aulum d. 9 .  september. Det bliver som de andre år, hvor vi starter med rundstykker.  Programmet  for dagen vil blive sendt rundt og vist her på siden midt juli.

 

Dommer kursus

D.R . F afholder  dommer kursus d. 23 –  24. september . Dansk Hønsedue Klub vil gerne  opfordre  alle som kunne have  interesse  i at dømme vores kønne duer til at  tilmelde  sig til  kursusset, da  vi har brug for dommer.

Certifikatskuet 2017 

Certifikat skuet afholdes i år i Aulum d. 11-12 .  november

Der vil blive sendt tilmeldings  blanketter  ud i starten af oktober, eller ved henvendelse til  kasserer.


Generalforsamling 2016.

Årets gang. Oktober 15 - oktober 16.

Certifikatudstilling i Ullerslev

101 duer  rimelig men desværre kun få udstillere. Kan måske skyldes at udstillingen bliver afholdt hvor der ikke er så mange aktive medlemmer?

Nationalen . Det er jo nok årets højdepunkt for de fleste.

201 duer , lille fremgang i forhold til 2015. Der blev uddelt 5 guldmedaljer, det må siges at være godt. Der blev jo udstillet mange varianter, derfor vil der jo også være en del udsving i point.

Nationalen 16 var jo også året hvor vi havde 70 års jubilæum,  det blev fejret med en lille reception eftermiddagen. Hvor der også var gæster fra vores tyske venner.

Alt i alt nogle gode dage, hvor der var en god stemning med en fornuftig snak om tingene.

Hønsedue dagen.

I år havde vi valgt at holde den i det nordjyske hos Per E.

Det må siges at være en succes.  Der var mødt 18 deltagere, med mange duer. Som blev gennemgået af Per E. og Henrik, med en god snak til følge. Det er efterhånden efter Nationalen en af de gode dage. Vi blev også godt beværtet, hvad vi også skylder husets frue en stor tak for. Det må du give videre Per. Efter frokosten kørte vi til Lindy og så hans duer m.m. Med afslutning med et veldækket kaffebord. Også en tak til fruen her. Vi sluttede dagen med et besøg hos Poul Erik Andreasen. Her så vi fine slag med en masse gode duer, det lover godt for fremtiden. Poul Erik er jo næsten vores junior medlem. Men det er godt at se dig rigtig godt igang igen.

 

Så var det også slut med det posetive for resten af året. Midt i november blev der afgivet forbud mod alle udstillinger.  Det ramte vores certifikatudstilling.

Og ikke mindst vores National udstilling. Det er en alvorlig ting for vores sport. Gi må jo prøve at holde geisten oppe og håbe der går 10 år igen inden der bliver fundet en død and.

Hjemmesiden

Vi i bestyrelsen er måske ikke gode nok til at komme med stof. Det er som om den står stille. Mangler du hjælp der Tanja? Skal du have en person til at sparre med?

Tak til medlemmerne der sluttede op om klubben.

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde, i den forbindelse skal der også lyde en tak til  Michael V. som uden for bestyrelsen har passet vores regnskab,  men som han nu har ønsket at ophøre med. 

Referat Generalforsamling.

Referat generalforsamlingen d. 10 Januar 2016  

1. Valg af dirigent. Kristen Lund blev valgt.

2. Formandens beretning. Fremlagt af Bent Gasseholm og godkendt

3. Regnskab. Fremlagt af Bent Gasseholm og godkendt

4. Indkomne forslag og valg af certifikat 2017. Ingen indkommende forslag, men to tilbud om certifikat, Ullerslev og Aulum. Det blev Aulum i 2017.

5. a Valg af bestyrelse for 2 år på valg Bent Gasseholm og Claus Poulsen. Genvalg

5.c Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år Tanja Maecker. Genvalg

6.a valg af revisor for 1 år Kristen Lund Jensen og Jens Peter Madsen. Genvalg

6.b valg af revisorsuppleant for 1 år Kristen Damgård. Genvalg

7. eventuelt. Bent lavede lidt reklame for vores 70 års jubilæums reception og Kurt Haagh uddelte 2 figur af et barn der holder en due som han have vundet i Norge, som han ønskede skulle gå videre, de skulle gå til de 2 bedst skjoldsømmet i gazzi og schietti som blev Tanja I gazzi og Arne Steen i schietti

På Bestyrelsen vegne Claus.

 

Bestyrelsen er uforandret efter generalforsamlingen

Formand                          Bent Gasseholm

Næstformand                 Per E. Pedersen

Sekretær                          Claus Poulsen

Kasserer ( Uden for bestyrelsen Michael V. Kristensen)

På bestyrelsen vegne Claus.

Formandens beretning Generalforsamling 2016.

Generalforsamlingen 2016 Formandsberetning

Årets gang i 2015

Nationaludstillingen. Der var tilmeldt 223 duer, fra 31 udstiller, en fremgang på 8 stk. Vi var således den 4 største specialklub, det må siges at være tilfredstillende, kvaliteten fin med 4 guldmedaljer, alt i alt en fin udstilling med en god stemning.

Der vil altid være nogle som syntes de har fået for lidt point, men det er jo på Nationalen de bliver målt med topdyrene. Det skal siges, at det er meget nødvendigt at vi også har bredden med, de er jo med til at udstillingen kan køre. Af de 31 udstillere  var der 4 som ikke var medlem af klubben.

Hønseduedagen var d. 26 – 9 igen i Bjerringbro, fint fremmøde, mange duer som blev gennemgået af Henrik Trevor, samt efter følgende diskussion, det er jo en vigtig retnings pil fremover. Tak til alle som bidrog, særlig tak til Arne Steen for hjælp til det praktiske.

Certifikatudstillingen i Ullerslev. Der var fine rammer for udstillingen, men vi må sige det var sløjt med udstillere, kun 64 duer fra 8 udstillere, alt i alt skuffende. Man må spørge om certifikatudstillingen er ved at have overlevet sig selv?? Men dem der kom havde en fin dag.

Medlemssituationen, ca. 40 medlemmer, det er meget stabilt. Det skal dog siges, der skal gøres lidt benarbejde hvert  år, da der altid er nogle som ikke lige får betalt. Der er jo en del udstillere på lokal udstillinger som ikke er medlem, det syntes jeg vi skal prøve at hjælpe med at få dem med, lige som når vi sælger duer, så mind dem om klubben.

Hjemmesiden. Alt i alt fint, men trænger nok til en gennemgang. Vores web master Tanja er jo en travl person. Men er der nogen som har noget, så send det til hende.

Lidt om nu og fremtiden. Nationalen i år er 70 års jubilæum. Vi forsøgte at invitere tyske udstillere til at komme og udstille, der kom 2 udstillere det var nok lidt skuffende, vi må jo være glade ved dem som kom. Vi havde bestilt 3 tyske dommer, de have givet tilsagn, en meldte fra pga. sygdom 1 måned før udstillingen, de 2 andre meldte fra i julen. Det må siges at være dårligt og usportsligt, og giver en masse bøvl for mange andre. Vi var så heldige at Kay V.Dolen meldte sig, det siger vi ham mange tak for.

Til slut tak til de medlemmer som bakker op omkring foreningen. Tak til Michael for at han vil passe vores regnskab. Tak til Per E og Claus for en godt samarbejde.

Bent Gasseholm

      

Nationalen 2016.

    Billeder og resultater fra årets Nationaludstilling.

Se mere her:

http://www.honseduen.dk/20518227