Sidste nyt - aktivitetssiden

 😊Certifikat skue i Aulum d. 9 og 10 nov. 2019
     Vi ses Claus.

Velkommen til vores hjemmeside

Sommermøde og generalforsamling 2019.

Husk d 7 september er der sommermøde og generalforsamling i fjerkrækolonnien i Bjerringbro.
Mere herom når vi nærmer os.

Pkv Claus

Velkommen til vores hjemmeside

Referat generalforsamling og sommermøde 2018

Lørdag d.15. september mødtes vi til morgenkaffe kl. 9.00, da det var overstået startede generalforsamlingen. Vi startede med valg af dirigent, her blev Per lykke valgt. Her efter gik vi til formandens beretning, som blev vedtaget, det var også Bent’s sidste formands beretning i denne omgang. Så var det regnskabet fremlagt af kasserene, her er beholdning af penge stort set den samme som ved sidste generalforsamling for næsten to år siden, på trods af at vi brugte nogle penge på tyske dommer på certifikaten i Aulum, men sparede så præmie på den aflyste National. Regnskabet vedtaget. Indkomne forslag om sted for certifikat 2019, her var kun kommet et forslag og det var Aulum d 9 – 10. november 2019. Det blev valgt.

Valg til bestyrelsen Bent Gasseholm og Claus Poulsen. Claus blev genvalgt, Bent ønskede ikke genvalg, i stedet blev Lindy Sloth valgt. Bestyrelssuppleant for et år Tanja Maecker. Revisor for et år Kristen Lund Jensen og Jens Peter Madsen. Revisorsuppleant for et år Kristen Damgård. Under eventuelt bekendt gjorde Claus at han over tager hjemmesiden. ( Bent Gasseholm’s formandsberetning bliver sendt på mail til medlemmer.)

Referent Claus P.

 

Bestyrelsen er nu som følgerne.

                                            Formand                          Per E. Pedersen

                                            Næst formand                Lindy Sloth

                                            Kasser /sekretær           Claus Poulsen.

Velkommen til vores hjemmeside

Nationalen 2018 

Her er et lille  resume  efter en vel over stået National. Der var 200 duer  tilmeldt nationalen i år, det må siges at være ok, da  det nok  er niv e aue t i øjeblikket. I 2016 var der 210 duer og i 2017 var der  tilmeldt  181 duer. D et bliv godt nok aflyst, og så  med 200 i år, er vi  stadig den 3  eller 4 største gruppe.

Af de 200 duer der var udstillet i år faldt der ikke mindre en d  8  guldmedalje r , her  af var de 7 af medaljerne til  medlemmer  af Dansk Hønsedueklub. D et var  følgerne  duer Hvid malteser Bent Gasseholm – Gazzi Blå u. bånd Per E. Pedersen – Gazzi Blåfahlet sulphurtavlet Tanja Maecker – Sch.  Blå u. bånd Per E. Pedersen – Sch.  Rød Bent Gasseholm – Sch. Blå Lyskjoldsømmet Jytte Ryberg Nielsen – Magnani Mangefarvet Claus Poulsen.  Her ud over var formanden fra  modeneserklu b ben  i Tyskland tilstede, og hav d e 2 Bånd med som han uddelte til 2  duer, der  have fået  guld. D et  blev  Tanja  Maecker   Sulpuhertavlet  Gazzi og Bent Gasseholm Rød Sch. Duen fra Hønseduerne som blev udtaget til  Natural Best In Show blev Magnanien fra Claus Poulsen.

 

Sommermøde 2018

Sommermødet 2018 bliver i år afholdt i B jerringbro, den 15. september. S om vanen tro er klubben v ært med kaffe og rundstykker. I  skal bare tage nogle duer med af årets avl.  J . Husk at vi afholder Generalforsamling samme dag, så sæt X i  kalenderen , det er altid en super dag. Program når vi nærmer os datoen.

 

HUSK EUROPASKUET I HERNING D 9-10-11 NOVEMBER 2018 


Dansk Hønsedueklub


Dansk Hønsedueklu b afholder sommmermøde /  ungdyrdag d 9.   september  i Aulum, på adressen Industrivej 15 7490 Aulum

Der er morgenkaffe og rundstykker kl. 9.30 som klubben er vært med, her efter gennemgang af de medbragte duer og hyggelig samvær frem til kaffetid. 

Når vi er  færdige , har Bent Gasseholm  inviteret  os til et besøg i han s  dueslag

Hvis man er interesseret i smørrebrød til  middag kan det bestilles ved Bent.  Øl og vand kan købes. Tilmelding og evt. sm ørrebrød skal ske til Bent Gasseholm på  telefon 97 47 25 24  eller  24 282 070   senest d. 2.  september.

Det er ikke kun udstillingsduer man behøver at tage med. Hvis man bøvler med noget, eller undres, så tag dem med, det kunne da være der var et klogt hoved i blandt os der have en løsning.  

Alle e r velkommen, både med lem m er og ikke medlem mer. Husk at tage duer med. PBV.  Claus Poulsen.